Nguồn lực nhân sự

1. Tình hình nhân sự hiện tại:

Do mới phát triển tại thị trường Việt Nam nên hiện tại những vị trí chủ chốt như phòng thiết kế, giám đốc xưởng, các tổ trưởng tổ sản xuất, đều có sự tham gia điều hành, phát triển của các chuyên gia Đài Loan

Danh sách cụ thể:

2. Chính sách phát triển nhân sự:

Số lượng nhân sự sẽ được tuyển dụng mới thường xuyên để đáp ứng với sự phát triển của công ty
Công ty chủ truơng sẽ nhanh chóng Việt hóa đội ngũ nhân sự nhằm giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh tại thị trường Việt Nam; Tiến hành đào tạo thường xuyên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp quản lý, các bộ phận kỹ thuật, cũng như đội ngũ công nhân trong công ty; Tạo ra những cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như chính sách quan tâm tới người lao động. Chúng tôi, Công ty Việt Nam Hwa Yang với mong muốn hướng tới làm đẹp và phát triển thêm ngành kiến trúc – xây dựng Việt Nam cũng với mong muốn đào tạo, phát triển kiến thức cho nguồn nhân lực Việt Nam ngày một tiến xa và sánh vai cùng các nước bạn trong thời kỳ hội nhập kinh tế ngày nay

3. Ban quản lý dự án