Chứng chỉ chất lượng

Sản phẩm Hoa Giang được được sản xuất theo nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như: 3A, SMS, BS, DIN, ASME BPE. Với mỗi đơn hàng, Hoa Giang đều cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận chất lượng của sản phẩm.

Chứng nhận ĐẠT chuẩn vi sinh 3A

Chứng nhận ĐẠT chuẩn vi sinh ASME

Chứng nhận ISO 9001:2015